تبلیغات
سرگرمی و مطالب خواندنی .عکس های جالب و طنز - هدیة ویژه برای پدر:
 هدیة ویژه برای پدر: ...

هدیة ویژه برای پدر:

 

هزار بوسه

 

مردی دختر سه ساله ای داشت. روزی مرد به خانه آمد و دید که دخترش گرانترین کاغذ زرورق کتابخانة او را برای آرایش یک جعبة کودکانه هدر داده است. مرد دخترش را به خاطر این که کاغذ زرورق گرانبهایش را به هدر داده است، تنبیه کرد و دخترک آن شب را با گریه به بستر رفت و خوابید.

 

روز بعد مرد وقتی از خواب بیدار شد دید دخترش بالای سرش نشسته است و آن جعبة زرورق شده را به سمت او دراز کرده است. مرد تازه متوجه شد که آن روز، روز تولدش است و دخترش زرورقها را برای هدیة تولدش مصرف کرده است. او با شرمندگی دخترش را بوسید و جعبه را از او گرفت و در جعبه را باز کرد؛ اما با کمال تعجب دید که جعبه خالی است. مرد بار دیگر عصبانی شد. به دخترش گفت که جعبة خالی هدیه نیست و باید چیزی درون آن قرار داد. اما دخترک با تعجب به پدر خیره شد و به او گفت که نزدیک به هزار بوسه در داخل جعبه قرار داده است تا هر وقت دلتنگ شد، با باز کردن جعبه یکی از این بوسه ها را مصرف کند. میگویند پدر، آن جعبه را همیشه همراه خود داشت و هر روز که دلش میگرفت، درب آن جعبه راباز میکرد و به طرز عجیـبی آرام میشد. هدیه کار خود را کرده بود.

 


نوشته شده توسط مانی در شنبه 1389/04/5 و ساعت 07:22 بعد از ظهر
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ بوی ماه مهر
+ هدیه
+ .
+ تبریك
+ تبریک سال 90
+ عجایب اهرام ثلاثه مصر
+ شعر های جاده نشین
+ اسفند آخرین ماه سال
+ تبریک
+ کابوس

صفحات :