تبلیغات
سرگرمی و مطالب خواندنی .عکس های جالب و طنز - تست روانشناسی
 تست روانشناسی ...
تست روانشناسی . شما از نیمكره راست مغرتان استفاده میكنید یا از نیمكره چپ ؟
 سلام .
در ادامه مطلب تعدادی سوال برای شما در نظر گرفته شده است . با جواب دادن به این سوالات می توانید از عملکرد مغز خودتان مطلع شوید که از کدام نیمکره مغزتان بیشتر استفاده میکنید . نیمکره راست ؟ یا نیمکره چپ ؟
به ادامه مطلب مراجعه نمایید .


آیا خودتان‌ را متخصص‌ تلقی‌ می‌كنید؟
الف _ خیر
ب _ بله‌

ج _ در برخی‌ از زمینه‌ها


- یادآوری‌ اسم‌ اشخاص‌ بریتان‌ راحت‌تر است‌ یاچهره‌ آنها؟
الف _ چهره‌ اشخاص‌
ب_ اسم‌ اشخاص‌

ج _هر دو به‌ یك‌ اندازه‌


- در مواجهه‌ با شكست‌، كدام‌ یك‌ از گزینه‌های‌زیر، طرز برخوردتان‌ را بهتر نشان‌ می‌دهد؟
الف _ ناامید شدن‌، دست‌ كشیدن‌ از آن‌ كار و امتحان‌كردن‌ چیزی‌ جدید.
ب _ سعی‌، تلاش‌ و كوشش‌ دوباره‌ و دوباره‌
ج _ شكست‌ نابود كننده‌ روح‌ و روان‌ است‌

- كدام‌ یك‌ از صفات‌ زیر، بیشتر از بقیه‌، وصف‌حالتان‌ هستند؟
الف _ شهودی‌ و درونی
ب _ اهل‌ مطالعه‌ و سنجیده‌
ج _ دقیق‌

- كدام‌ یك‌ از گزینه‌های‌ زیر، بیشتر با شماهمخوانی‌ دارد؟
الف _ میلم‌ قوانین‌ و مقررات‌ خاص‌ خودم‌ را رعیت‌كنم‌.
ب _ از گردن‌ نهادن‌ به‌ قوانین‌ و مقررات‌ راضی‌ وشاد هستم‌
ج _ گاهی‌ اوقات‌، قوانین‌ و مقررات‌ دست‌ و پاگیرمی‌شوند و عصبانیم‌ می‌كنند

- زمانی‌ كه‌ در یك‌ جلسه‌ گفتگو یا سخنرانی‌حضور دارید، كدام‌ یك‌ از گزینه‌های‌ زیر بیشتر در شما صدق‌ میكند؟
الف _ اكثر اوقات‌ حواسم‌ پرت‌ می‌شود و به‌موضوعات‌ دیگری‌ می‌اندیشم‌.
ب _ به‌ راحتی‌ حواسم‌ را می‌توانم‌ روی‌ مسأله‌سخنرانی‌ متمركز نمیم‌.
ج _ فقط اگر موضوع‌ را جالب‌ تلقی‌ كنم‌، می‌توانم‌حواسم‌ را روی‌ آن‌ متمركز كنم‌.

- یا خودتان‌ را شخص‌ منظمی‌تلقی‌ می‌كنید؟
الف _ به‌ هیچ‌ وجه‌
ب _ بله‌، كاملا
ج _ نسبتا، بله‌

- هر چند وقت‌ یك‌ مرتبه‌ به‌ دنبال‌ حدس‌ وگمان‌های‌ شخصی‌ خود می‌روید؟
الف _ هر وقت‌ كه‌ بتوانم‌
ب _ به‌ ندرت‌
ج _ گاهی‌ اوقات‌

- اگر یك‌ دفعه‌، هوس‌ امتحان‌ كردن‌ یك‌ كار وسرگرمی‌ خلاقانه‌ جدید، مثل‌ نقاشی‌ یاسفالگری‌ به‌سرتان‌ بزند، چه‌ می‌كنید؟
الف _ آن‌ را امتحان‌ می‌كنم‌ و بعد آن‌ رابه‌ عنوان‌ یكی‌ از سرگرمی‌های‌ بی‌شماردیگرم‌ توسعه می‌دهم‌.
ب _ به‌ احتمال‌ زیاد، فقط به‌ آن‌ فكر می‌كنم‌ وفراتر نمی‌روم‌.
ج _ چندین‌ مرتبه‌ آن‌ را امتحان‌ می‌كنم‌ و بعد به‌سراغ‌ سرگرمی‌ دیگری‌ می‌روم‌.

- در مدرسه‌ و دوران‌ تحصیل‌، سركلاس‌ كدام‌ یك‌ ازدرسهای‌ زیر، بیشتراحساس ‌راحتی ‌می‌كردید؟
الف _ هنر
ب _ ریاضیات‌
ج _ جغرافی‌

- هر چند وقت‌ یك‌ بار، میلید مبلمان‌ وتزیینات‌ منزلتان‌ را عوض‌ كنید؟
الف _ بیش‌ از سه‌ مرتبه‌ ظرف‌ پنج‌ سال‌
ب _ هر پنج‌ سال‌ یك‌ مرتبه‌
ج _ ظرف‌ هر پنج‌ سال‌، دو تا سه‌ مرتبه‌

- وقتی‌ مشغول‌ شنیدن‌ اخبار از تلویزیون‌هستید، كدام‌ یك‌ از موضوعات‌ زیر، بیشتر از همه ‌توجه‌ شما را به‌ خود جلب‌ می‌كند؟
الف _ مسیل‌ و موضوعات‌ مربوط به‌ جهان‌ و محیط
ب _ سیاسی‌
ج _ ورزشی‌

- كدام‌ یك‌ از گروههای‌ زیر، بیشتر با روحیات‌شما سازگار هستند؟
الف _ شخصی‌ كه‌ از قوه‌ تخیل‌ زنده‌ و پرشوری‌برخوردار است‌.
ب _ شخصی‌ كه‌ بلند پرواز و جاه‌ طلب‌ است‌
ج _ شخصی‌ كه‌ از عقل‌ سلیم‌ و شعور خوبی‌برخوردار است‌.

- نظرتان‌ در مورد هنر مدرن‌ چیست‌؟
الف _ آن‌ را جالب‌ و مهیج‌ تلقی‌ می‌كنم‌.
ب _ اهمیت‌ زیادی‌ بریش‌ قیل‌ نیستم‌.
ج _ گاهی‌ می‌توانم‌ آن‌ را جدی‌ تلقی‌ كنم‌ و گاهی‌بی‌اعتنا از كنارش‌ می‌گذرم‌.

- هر چند وقت‌ یكبار، به‌ افكار و اندیشه‌های‌خصوصی‌ خودتان‌ پناه‌ می‌برید؟
الف _ به‌ وفور
ب _ خیلی‌ به‌ ندرت‌
ج _ گاه‌ و بیگاه‌

- زمانی‌ كه‌ وارد یك‌ سالن‌ یا تالار می‌شوید،در حالی‌ كه‌ بلیط رزرو شده‌ ندارید، ترجیح می‌دهید كه‌ روی‌ صندلی‌ كدام‌ سمت‌ بنشینید؟
الف _ سمت‌ چپ‌
ب _ سمت‌ راست‌
ج _ فرقی‌ نمی‌كند

- به‌ نظر شما، مزیت‌ بازنشسته‌ شدن‌ چیست‌؟
الف _ برخورداری‌ از وقت‌ بیشتر برای‌ آغاز فعالیت‌های‌ جدید بی‌شمار دیگر.
ب _ برخورداری‌ از وقت‌ بیشتر برای‌ هم‌ نشینی‌ بااقوام‌ و دوستان‌.
ج _ رهیی‌ از برنامه‌ یكنواخت‌ و منظم‌ و كسل‌ كننده‌ كاری‌

- كدام‌ یك‌ از صفات‌ زیر، بیشتر از بقیه‌ با شماسازگار است‌؟
الف _ پیچیده‌
ب _ واقع‌ بین‌
ج _ عادی‌ و گاهی‌ منحصر به‌ فرد

- در حال‌ حاضر، كدام‌ یك‌ از حالات‌ زیر بیشتربا روحیه‌ شما سازگار هستند؟
الف _ متفكر، جدی‌ و دقیق‌
ب _ تحت‌ فشار روحی
ج _ پركار، پر مشغله‌ و پرجنب‌ و جوش‌

- یا قادرید به‌ طور تقریبی‌ بگویید كه‌ چندروز را بدون‌ نگاه‌ كردن‌ به‌ ساعت‌ پشت‌ سرگذاشته‌ید؟
الف _ راستش‌ درست‌ نمی‌دانم‌، چون‌ گاهی‌ زمان‌ رابه‌ كلی‌ فراموش‌ می‌كنم‌.
ب _ بله‌، به‌ راحتی‌

ج _ گاهی‌ اوقات‌


- در صورت‌ مواجهه‌ با كدام‌ یك‌ از موارد زیر،به‌ شدت‌ سر خورده‌، ناامید و عصبانی‌ می‌شوید؟
الف _زمانی‌ كه‌ وقت‌ كافی‌ برای‌ انجام‌ كارهیی‌ كه‌دوست‌ دارم‌، نداشته‌ باشم‌
ب _زمانی‌ كه‌ در رأس‌ امور مربوط به‌ حرفه‌ام‌ قرارنداشته‌ باشم‌
ج _ زمانی‌ كه‌ پیشرفت‌ها، موفقیت‌ها، دستاوردهاو سخت‌ كوشی‌ هیم‌ نادیده‌ گرفته‌ شوند

- در مورد ین‌ جمله‌: بزرگترین‌ معلم‌ و راهنما،تجربه‌ است، نظرتان‌ چیست‌؟
الف _ كاملا با آن‌ موافق‌ هستم‌
ب _ اصلا موافق‌ نیستم‌
ج _ موافقم‌

- در شریط مطلوب‌، كدام‌ یك‌ از گزینه‌های‌زیر را ترجیح‌ می‌دهید؟
الف _حرفه‌ای‌ كه‌ كاملا غیر قابل‌ پیش‌ بینی‌ و توأم‌ باتجربیات‌ بی‌ شمار و جدید باشد
ب _ داشتن‌ یك‌ حرفه‌ مشخص‌ و یكنواخت‌
ج _حرفه‌ای‌ كه‌ فرصت‌ یادگیری‌ چیزی‌ جدید را دراختیارتان‌ قرار دهد

- یا تصور می‌كنید كه‌ توضیح‌ دهنده‌ خوبی‌هستید؟
الف _ خیر
ب _ بله‌
ج _ در حد متوسط

- در هنگام‌ انجام‌ كدام‌ یك‌ از موارد زیر،بیشتر احساس‌ راحتی‌ به‌ شما دست‌ می‌دهد؟
الف _ در حین‌ انجام‌ یك‌ كار تخصصی‌تر مثل‌ وررفتن‌ با موتور ماشینتان‌ به‌ منظور تعمیر آن‌
ب _ در حین‌ نوشتن‌ یك‌ نامه‌ یا گزارش‌
ج _ در حین‌ انجام‌ یك‌ كار دستی‌ مثل‌ نقاشی‌


   ××××××××××××××××××××××××××××××××××××
برای هر سوال، به گزینه الف 2 امتیاز ، به گزینه ب 0 امتیاز و به گزینه ج 1 امتیاز بدهید.


بین ‌35 تا 50:
ین‌ امتیاز نمیانگر آن‌ است‌ كه‌ شما یك‌ شخص‌راست‌ مغز هستید. سمت‌ راست‌ مغز كنترل‌ كننده‌ توانیی‌های‌ فضیی‌، درك‌ و احساس‌ هنرمندانه‌ و افكارخلاقانه‌ و مبتكرانه‌ است‌.
نیمكره‌ راست‌ مغز است‌ كه‌ مسیل‌ را به‌ طور كلی‌ وكل‌ نگرانه‌ مجسم‌ و ادراك‌ می‌كند. به‌ عبارت دیگر، شما میلید به‌ جای‌ مشاهده‌ جزییات‌ سازنده‌ وتشكیل‌ دهنده‌، تصویر اصلی‌ و بزرگ‌ را ببینید.
به‌همین‌ شكل‌، نیمكره‌ راست‌ مغز است‌ كه‌ یك‌ الگوی‌كلی‌ را از قطعات‌ جزیی‌ و فردی‌ بازسازی‌ می‌كند و نقطه‌نظرات‌ و نگرش‌های‌ جدید را به‌ وجود می‌آورد.
یك‌ شخص‌ راست‌ مغز، از استعداد هنر و موسیقی‌برخوردار است‌ و به‌ كند و كاو در آداب‌،مناسك‌،تشریفات‌، یین‌، شعائر، عرفان‌ و تصوف‌ علاقه‌ خاصی‌دارد. به‌ عنوان‌ یك‌ شخص‌ راست مغز، عمدتا میلیدبه‌ شیوه‌ای‌ خلاقانه‌ و ناخودآگاه‌ مسیل‌ جدید را یادبگیرید و همین‌ منتهی‌ به‌ یك واكنش‌ احساسی‌،عاطفی‌ نسبت‌ به‌ شریط و موقعیت‌های‌ تحلیل‌ گریانه‌می‌شود. در بسیاری‌ از موارد، وقتی‌ پاسخ‌ صحیح‌ یك‌ سؤال‌ یا مشكل‌ را دریافت‌ می‌كنید، بدون‌ آن‌ كه ‌بفهمید ین‌ پاسخ چگونه‌ حاصل‌ شده‌ است‌، به‌ شهودو الهام‌ (حس‌ ششم‌) خودتان‌ تكیه‌ می‌نمیید.
نیمكره‌ چپ‌ مغز مسیل‌ را به‌ صورت‌ سلسله‌ وارتجزیه‌ و تحلیل‌ می‌كند، در حالی‌ كه‌ نیمكره‌ راست‌ به‌ ندرت‌ چنین‌ پردازشی‌ را یفا می‌نمید. در نتیجه‌، به‌عنوان‌ یك‌ شخص‌ راست‌ مغز، بدون‌ آن‌ كه‌ اولین‌ كار رابه‌ اتمام‌ برسانید، میلید از ین‌ شاخ‌ به آن‌ شاخ‌ بپریدو به‌ سراغ‌ كار دیگری‌ بروید. ین‌ یك‌ نقطه‌ ضعف ‌محسوب‌ می‌شود، چرا كه‌ گاهی اوقات‌ خودتان‌ را باكارهای‌ متعدد ناتمامی‌ مواجه‌ می‌بینید. از ین‌ رو،فهرست‌ سازی‌ و برنامه ریزی‌ زمان‌ بندی‌ شده‌ را ازهمین‌ حالا آغاز كنید تا نظم‌ و ترتیب‌ یافته‌ و بدون‌فرار از كاری‌ و شروع‌ كار دیگری‌، به‌ نحو مؤثری‌ كارها رابه‌ پیان‌ برسانید.


بین 16 تا 34 امتیاز
امتیاز شما نمیانگر آن‌ است‌ كه‌ شما از تعادلی‌متناسب‌ بین‌ دو نیمكره‌ چپ‌ و راست‌ مغزتان ‌برخوردارید. به‌ عبارت‌ دیگر، هیچ‌ نیمكره‌ای‌ بردیگری‌ غلبه‌ و سلطه‌ ندارد.
اگرچه‌، ممكن‌ است‌ ین‌ حالت‌ یك‌ مزیت‌ چشمگیربه‌ حساب‌ بیید، ولی‌ دال‌ بر آسودگی‌ خاطر نیست‌.مشكل‌ در رابطه‌ با ین‌ افراد، ین‌ است‌ كه‌ شما بیشتراز یك‌ شخص‌ راست‌ مغز یا چپ‌ مغز، از كشمكش‌ها وتضادهای‌ درونی‌ رنج‌ می‌برید.
گاهی‌ اوقات‌، ین‌ كشمكش‌ها و تضادها بین‌ نحوه‌احساس‌ و نحوه‌ تفكر شما خواهد بود و هم‌ چنین درمواجهه‌ با مشكلات‌ و تعبیر و تفسیر اطلاعات‌ باموانعی‌ روبرو می‌شوید. گاهی‌، جزییاتی‌ كه‌ بری ‌نیمكره‌ راست‌ مغز، مهم‌ هستند، به‌ واسطه‌ نیمكره‌چپ‌ نادیده‌ گرفته‌ می‌شوند و بالعكس‌. و همین‌می‌تواند یك‌ مانع‌ و سد راه‌ در جهت‌ مرحله‌ مؤثریادگیری‌ یا به‌ پیان‌ رساندن‌ كارها باشد.
از جنبه‌ مثبت‌، نقطه‌ قوت‌ ین‌ اشخاص‌ در ین‌است‌ كه‌ آنها در هنگام‌ حل‌ یك‌ مشكل می‌توانند همزمان‌ و توأما تصویر اصلی‌ و بزرگ‌ و جزییات‌ضروری‌ را ادراك‌ كنند. هم‌ چنین‌، از مهارت‌های‌ كلامی‌مؤثری‌ در جهت‌ ترجمه‌ و تعبیر مسیل‌ شهودی‌برخوردارند، طوری‌ كه‌ دیگران می‌توانند آن‌ را به‌راحتی‌ درك‌ كنند و در عین‌ حال‌ قادرید نقطه‌ نظرات‌برتر را تشخیص‌ دهید
یكی‌ از مزیای‌ ین‌ افراد در ین‌ است‌ كه‌ آنها ازتوانیی‌ طبیعی‌ انعطاف‌ بالای‌ ذهنی‌ و فكری‌ برخوردارند و از ین‌ رو می‌توانند به‌ راحتی‌ در مواجهه‌با مشكلات‌ چند بعدی‌ به‌ حل‌ آن بپردازند.


زیر 16 امتیاز:
امتیاز شما نمیانگر آن‌ است‌ كه‌ شما عمدتا یك ‌شخص‌ چپ‌ مغز هستید. نیمكره‌ چپ‌ مغز، تحلیل گراست‌ و به‌ شیوه‌ای‌ منطقی‌ و عقلیی‌ و ترتیبی‌ عمل‌می‌كند. ین‌ نیمكره‌ مسؤول‌ و كنترل‌ كننده‌ زبان‌، بررسی‌های‌ علمی‌، عقلانیت‌، و خردمندی‌ است‌. شخص‌ چپ‌ مغز، میل‌ است‌ به‌ شیوه‌ای‌ خطی‌، به‌پردازش‌ اطلاعات‌ عمل‌ كند، به‌ عبارت‌ دیگر ازبخش‌های‌ كوچك‌ شروع‌ كرده‌ و به‌ بالا می‌رود، درحالی‌ كه‌ شخص‌ راست‌ مغز بر عكس‌ عمل‌ می‌كند وابتدا تصویر اصلی‌ و بزرگ‌ را مجسم‌ می‌نمید.
هم‌ چنین‌، نیمكره‌ چپ‌ به‌ توالی‌ به‌ پردازش‌اطلاعات‌ عمل‌ می‌كند، برعكس‌ نیمكره‌ راست‌ كه به‌صورت‌ اتفاقی‌ عمل‌ می‌كند، از ین‌ رو، اشخاص‌ چپ‌مغز، می‌توانند حسابدار و برنامه دهنده‌های‌ خوبی‌ ازكار در یند.
هم‌ چنین‌، نقطه‌ قوت‌ ین‌ اشخاص‌ درشرح‌ و بسط و توضیح‌ خوب مسیل‌ به‌ صورت‌ پیاپی‌ و متوالی‌ است.
به‌ كارگیری‌ برخی‌ از راهكارهای‌ نیمكره‌ راست‌یكی‌ از مزیای‌ نیمكره‌ چپ‌ محسوب‌ می‌شود، به‌خصوص‌ در زمینه‌ توسعه‌ و گسترش‌ مهارت‌های‌خلاقانه‌ اندیشی‌ و شهودی‌. به‌ عنوان‌ مثال‌، یك‌دانش‌آموز راست‌ مغز در كلاس‌ درس‌، ممكن‌ است‌ درهنگام‌ سخنرانی‌ معلم‌ در وضعیت‌ نامطلوبی‌ قرارداشته‌ باشد، مگر آن‌ كه‌ ابتدا یك‌ برداشت‌ و دید كلی‌از مطلب‌ به‌ او داده‌ شود.
چرا كه‌ آنها اساسا نیاز دارندكه‌ به‌ دقت‌ علت‌ و عملی‌ را كه‌ انجام‌ می‌دهند، بدانند.به‌ عبارت‌ دیگر، ممكن‌ است‌ یك‌ دانش‌آموز راست‌مغز، نگرش‌ زیاد و دقیق‌ به‌ مسیل‌ را ضروری‌ تلقی‌نكند، در حالی‌ كه‌ انجام‌ آن‌ را مؤثر و مفید در نظربگیرد
.

نوشته شده توسط مانی در یکشنبه 1389/04/20 و ساعت 10:25 قبل از ظهر
ویرایش شده در یکشنبه 1389/04/20 ساعت 08:47 بعد از ظهر
 نوشته های پیشین
+ بوی ماه مهر
+ هدیه
+ .
+ تبریك
+ تبریک سال 90
+ عجایب اهرام ثلاثه مصر
+ شعر های جاده نشین
+ اسفند آخرین ماه سال
+ تبریک
+ کابوس

صفحات :